Naheffing betalen

 1. Naheffing zoeken
 2. Controleren
 3. Betalen
 4. Betaling verwerken
Naheffing opzoeken

? HelpKentekenGeef het kenteken van het betreffende voertuig op.
? HelpEmailUw email adres wordt alleen voor correspondentie over de betaling van de naheffingaanslag gebruikt.

Let op: De totale lengte van een e-mail adres is maximaal 256 karakters. Echter mag het gedeelde voor de @ niet langer zijn dan 64 karakters.Veel gestelde vragen

 1. Ik kan mijn gemeente niet vinden in de lijst. Welke gemeente moet ik kiezen?

  U kiest altijd voor de gemeente waarin de naheffingsaanslag is uitgeschreven.

 2. Welke parkeerboete kan ik betalen?

  U kunt op deze site alleen een naheffingsaanslag parkeerbelasting betalen.

  Voor een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding ontvangt u een 'aankondiging van beschikking'. In dat geval staat bovenaan de bon 'proces-verbaal' en 'aankondiging van beschikking' vermeld.

  U ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden binnen enkele weken een beschikking die u dient te betalen.

 3. Ontvang ik nog een acceptgirokaart na betaling?

  Indien u betaalt via deze site ontvangt u of, indien u geen eigenaar van het voertuig bent, de kentekenhouder van het voertuig geen acceptgirokaart of factuur meer en is de naheffingsaanslag volledig afgehandeld.

 4. Ik wil op een andere wijze betalen, welke mogelijkheden zijn er?

  Op de naheffingsaanslag treft u alle betaalmogelijkheden aan. Indien u niet via deze site betaalt ontvangt u of, indien u geen eigenaar bent, de kentekenhouder binnen 14 dagen een acceptgiro of factuur. Indien deze niet tijdig wordt betaald volgt een aanmaning, verhoogd met een boetebedrag. Volgt hierna nog geen betaling dan wordt een dwangbevel door het incassobureau verstuurd.

 5. Ik kan mijn naheffingsaanslag niet vinden.

  De naheffingsaanslag is uiterlijk 8 uur na oplegging vindbaar via deze website. U kunt gedurende maximaal 7 dagen de naheffingsaanslag via deze site betalen. Indien u niet binnen deze termijn betaald heeft, wordt de mogelijkheid hier te betalen geblokkeerd en ontvangt u een factuur of acceptgiro.

 6. Ik heb een bezwaarschrift ingediend, moet ik alsnog betalen?

  Het indienen van een bezwaarschrift ontslaat u niet van de betalingsverplichting. Indien uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt, wordt het reeds betaalde bedrag per ommegaande aan u gerestitueerd. Indien u niet betaalt, loopt u het risico dat u een aanmaning met een verhoogd tarief ontvangt.

 7. Hoe is het tarief van de naheffingsaanslag opgebouwd?

  De naheffingsaanslag bestaat uit het verschuldigde parkeertarief voor minimaal een uur en wordt verhoogd met het toegestane tarief voor administratiekosten.

 8. Wanneer is de naheffingsaanslag uitgeschreven?

  Bovenaan de naheffing vindt u een 12 of 14 cijferig nummer. De eerste zes cijfers geven de datum aan, de 4 cijfers daarna geven de tijd aan wanneer de bon is uitgeschreven.

 9. Hoe werkt iDEAL?

  iDEAL is een digitaal betalingssysteem. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank of SNS Regio Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde online betaalomgeving van uw eigen bank.

 10. Op welke wettelijke gronden is de naheffing uitgeschreven?

  Elke gemeente heeft conform de gemeentewet de mogelijkheid parkeerbelasting te heffen. Het parkeerbeleid is vastgelegd in de Parkeerverordening, de Parkeerbelasting-verordening en bijbehorende besluiten.

 11. Ik krijg de melding sessie verlopen. Wat moet ik doen?

  Oorzaak 1

  U heeft te lang gewacht met het invoeren van de gegevens of u heeft de pagina te lang open laten staan (max. 15 minuten).

  Oplossing | Log opnieuw in. Als het probleem aanhoudt, kunt u eventueel met een andere browser (bijvoorbeeld Firefox, Safari of Chrome) of op een andere computer inloggen.

  Oorzaak 2

  Uw internetbrowser accepteert geen 'cookies'.

  Oplossing | Stel uw internetbrowser zo in dat deze cookies accepteert. Volg de instructies op deze pagina om de instelling te wijzigen.

  Oorzaak 3

  Terwijl u bezig bent verandert het IP-adres van uw computer.

  Oplossing 1 | Logt u in op uw mobiele telefoon? Maak dan verbinding met een 3G/4G netwerk.
  Oplossing 2 | Neem contact op met uw internetprovider voor het instellen van een vast IP-adres.
  Oplossing 3 | Maakt u gebruik van een VPN (Virtueel Prive Netwerk) verbinding? Dan is het soms niet mogelijk om in te loggen, doordat het IP-adres door deze verbinding wordt verborgen.